MUSIKKOPPLÆRING

Kvikne Skolemusikk driver med aktiv opplæring av Kviknes unge og lovende talenter.

Opplæring i Kvikne Skolemusikk.

1. års aspiranter med timer hver uker.


2. års aspiranter med gruppetimer hver uke.


Mellomstrinns medlemmer har uketimer i grupper.

Ungdomsskole elever har storbandsøvelser.

IMG_9224-.jpg