AE6D28A5-DE05-44E1-8272-5EF47A2E3367.jpeg

OM KVIKNE SKOLEMUSIKK

Kvikne Skolemusikk er et skolekorps med flotte musikere fra Kvikne. Kvikne Skolemusikk er et brassband. Besetningen består av elever fra 6. klasse og oppover. 
Skolemusikken har også 1. års og 2. års aspiranter.

Learn more